Kronängsskolan


Vi har fått förtroendet från Erlandssons Bygg AB att utföra projektering och installation av sprinkler till en av Stockholms modernaste skolor.

Kronängsskolan är en högstadieskola för ca 500 elever och ska vara klar till höstterminen 2017. Vi installerar ca 900 sprinkler och Bengt Kellgren är projektledare.