Byggnader och lyftkranar maxcon sprinker

Bäst i Sverige på
sprinklersystem

Rätt person på rätt plats – det är så Maxcon jobbar! 💪✨
Vi projekterar och installerar sprinklersystem i alla typer av byggnader och verksamheter – allt från komplexa och stora entreprenader i samverkan, till mindre omfattande anläggningar. Vi har erfarenheten, kompetensen och kapaciteten för att utföra helhetslösningar, serva sprinklersystem och utbilda vår personal.

Läs om våra tidigare projekt på vår hemsida, för att få en inblick i vår verksamhet.

10 0

Nu tar vi ytterligare initiativ för en mer hållbar verksamhet! ♻️
Just nu utför vi en detaljerad inventering av våra koldioxidutsläpp – ett system som möjliggör både transparens och ansvarstagande för hela Maxcons värdekedja.

Läs gärna mer om hela vårt hållbarhetsarbete på hemsidan: https://www.maxcon.se/hallbarhet/

6 0

Hållbar sprinklerinstallation på Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm! ♻️
”Det här är ett projekt som verkligen tar hänsyn till miljön i alla led." – Sofia Askeblad, Hållbarhetsansvarig Maxcon.

Läs mer på vår hemsida om projektet och vår roll i det.

Bildkälla: Visionsbild, AMF Fastigheter.

8 0

Ett urval av våra kunder