sprinklerEntreprenad / sprinklerService


INSTALLATION

Varje sprinklersystem är unikt. Vi anpassar oss alltid till de omständigheter som finns för just er lokal och utför arbetet enligt regelverkets krav. Installationen utförs genom ett samarbete mellan projektör, projektledare och montörer. Denna fördelning av arbetsuppgifter och samarbetet däremellan möjliggör en montering av ett tryggt säkerhetssystem.

ERFARENHET

Vi har genomfört projekt för de flesta typer av byggnader och verksamheter, exempelvis kontor, industrier, lagerbyggnader inklusive höglager, skolor, sjukhus, affärscentra samt äldreboende. Du kan läsa mer om vårt tidigare arbete under Referenser.

KVALITET

Maxcon AB är sedan 2011-04-06 certifierad anläggarfirma för vattensprinkler. Certifieringen är i enlighet med SBF 1220 Norm för anläggarfirma. Vårt kvalitetssystem är utformat enligt ISO 9001. Det gör det lätt att förstå vårt kvalitetsarbete, både för oss själva som jobbar med det och för våra kunder och partners som vill ta del av det.

sprinklerSERVICE


Vi utför installationer och förbättrar säkerheten i er fastighet genom underhåll och ombyggnationer av befintliga sprinkleranläggningar där det är nödvändigt. 

För att du ska få en produkt av hög standard säkerställer vi att vattenkapaciteten i er sprinkleranläggning är tillräcklig genom dokumenterat kapacitetsprov. Som kund har du även möjlighet att teckna ett service- och underhållsavtal, vilket ger dig en garanti på att din sprinkleranläggning alltid är pålitlig och fungerar.