FRAMTIDENS US

Ordervärde: 10 mkr  -  Byggstart: 2013-05-10


Vi har fått uppdraget att sprinklerskydda nya sjukhusbyggnader inom Framtidens US i Linköping.

Beställare är Landstinget i Östergötland och projektet kommer att bedrivas som samarbetsentreprenad.