KARLSLUND VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE


Vi har haft förmånen att montera sprinkler åt Örebro bostäder (ÖBO) på Karlslunds vård- och omsorgsboende. Boendet ligger i Örebros västra delar nära motionsspåret i Karlslund. Det är en boendesprinkleranläggning där samtliga 68 lägenheter har sprinklats