ZENGUN AB - KV PELAREN 1


Vi är stolta över att ha fått utföra sprinklerinstallationen inom Kv Pelaren 1 i Stockholm. Vår beställare var Zengun AB och den största hyresgästen i byggnaden var telekombolaget Hi3G. Projektledare var Bengt Kellgren och projektering utfördea av Maxcon Teknikkonsulter AB.