NORSBORGSDEPÅN


Norsborgsdepån utförs i samverkan mellan installatörer, NCC och SL. Ett konsortium för att leverera hela installationspaketet har ingåtts mellan Maxcon AB, Midroc Electro AB, Rörgruppen AB samt Gunnar Karlsen Sverige AB.  Vårt åtagande omfattar att på totalentreprenad leverera anläggningarna för sprinkler.