Hållberhetsperspektiv är viktigt för oss

Vi vill vara med och bygga för framtiden

Maxcon är till synes ett ungt och relativt litet företag. Men våra erfarenheter och ambitioner är desto större. Vi är och vill vara med och bygga för framtiden. Vi är expansiva och vi strävar efter en långsiktig lönsamhet där vi värdesätter hållbara värden för en minimal påverkan på människor och miljö. Det innebär att vi måste utgå från ett hållbarhetsperspektiv. Att utgå från ett hållbarhetsperspektiv innebär att de sociala, de miljömässiga och de ekonomiska dimensionerna genomsyrar hela vår verksamhet.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information!