Maxcon|Referens

Karlslunds vård- & omsorgsboende

Vi har haft förmånen att installera sprinkler åt Örebro bostäder (ÖBO) på Karlslunds vård- och omsorgsboende.

Det är en boendesprinkleranläggning där samtliga 68 lägenheter har sprinklats.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information!