Sprinklerkonsult

SPRINKLERPROJEKTERING
Projektering och konstruktion utgör en central del av vårt arbete. Vi projekterar säkra sprinklersystem och ser till att du som kund får de nyaste och mest effektiva lösningarna.

Vi tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom brandskydd. Det inkluderar projektering, utredning, förfrågningsunderlag och kapacitetsprover av vattentillförsel. Vi undersöker och utreder om du har ett behov av pumpar och bassänger, utför orienterings- och serviceritningar. Med andra ord tar vi hand om hela processen inom projekteringen.

PROJEKTLEDNING
Maxcon utför enreprenadtjänster för både stora och små arbeten och är med hela vägen från upphandling till slutbesiktning. Vi vill att du ska känna en trygghet under hela processen och erbjuder även expertis av arbetsledning inom spinkler, samt assistans med kalkylarbeten.

ERFARENHET
Vi har genomfört sprinklerprojekt för de flesta typer av byggnader och verksamheter, exempelvis kontor, industrier, lagerbyggnader inkl. höglager, skolor, sjukhus, affärscentra samt äldreboenden.

PROGRAMVAROR
De programvaror som vi använder oss av är AutoCAd, Magicad med sprinklerapplikation, Revit och Naviswork.

 

Kontakt Konsult
Catarina Svedberg

Tel: 072-732 80 01
E-post: catarina.svedberg@maxcon.se

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information!