TORSPLAN 1

Ordervärde: 10 mkr  -  Byggstart: 2013-05-10


Vi har fått uppdraget att tillsammans med NCC Construction Sverige AB utföra sprinklerinstalltion inom Torsplan 1.

Projektet är ett Partnering uppdrag där vi i en installationsgrupp och NCC jobbar med gemensamma mål för att skapa ett hus för arbete och upplevelser i värdsklass. Byggnaden är ett handels och kontorshus på 47000 m2. Torsplan 1 är en del av den nya stadsdelen Hagastaden som binder samman Stockholm med Karolinska Sjukhuset i Solna. 

Hagastaden
Torsplan