Maxcon AB – Örebro

Signalgatan 5, 702 25 Örebro
kontakt@maxcon.se

Kenneth Askeblad
VD
072-732 80 43
Malin Hedman
Avdelningschef Service
072-732 80 57
Niklas Magnusson
Projektledare
072-732 80 69
Krister Jakobsson
Serviceledare
072-732 80 77
Jesper Ekeroth
Projektledare
072-732 80 62
Mattias Lagerqvist
Behörig ingenjör vattensprinkler
070-518 61 11
Jan-Ove Karlsson
Kalkylator
072-737 76 84
Linda Gustafsson
Ekonomiansvarig
072-732 80 31
Helene Ullerud
HR
072-737 76 82
Josefin Thunholm
Ekonomiassistent
072-737 76 88
Sofia Askeblad
Kommunikatör
070-787 99 29
Frida Abrahamsson
Administratör