23-09-12

Hållbar sprinklerintsallation på Jakobsbergsgatan 24

Maxcon blir en del i AMF Fastigheters arbete med att bygga för framtiden i projekt Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm.

Jakobsbergsgatan 24 (fastighetsbeteckning: Jericho 34) i Stockholm är en sekelskiftesfastighet i kvarteret Mood District, som ska förvandlas till moderna kontorslokaler. I projektet står hållbarhet i fokus och förutom att bevara fastighetens kulturarv tar man också tillvara på både material och installationer som fortfarande kan tjäna sitt syfte. För Maxcons del innebär det bland annat att vi återanvänder rör från befintlig installation i den nya installationen.

”Det här är ett projekt som verkligen tar hänsyn till miljön i alla led. Med hjälp av brandkonsultens arbete att se vilka rör som kan sparas och återanvändas efter nedmontering kommer Maxcon nu installera ett nytt system med till viss del gamla rör. Det är ett tydligt exempel på hur cirkulär ekonomi kan appliceras i vår verksamhet och vi uppmuntrar så klart andra fastighetsägare att följa AMF Fastigheters initiativ i framtiden.” – Sofia Askeblad, Hållbarhetsansvarig Maxcon.

Bildkälla: Visionsbild, AMF Fastigheter.