Logistik 23-05-25

Höglandets Logistik byggs ut ytterligare

Maxcon utför sprinklerprojektering och sprinklerinstallation på Höglandets Logistik som bygger ut sina lagerhallar. 

Maxcon installerar sprinkler i Höglandets Logistik 9900kvm stora utbyggnad av sina lagerhallar. Maxcon har tidigare sprinklerskyddat en utbyggnad på ca 6000kvm och under hösten 2023 kommer en verkstadsdel uppföras där vi kommer installera sprinkler i en smörjgrop för lastbilar.

Projekt: Höglandets Logistik
Typ: Logistikhall
Uppdrag:  Sprinklerprojektering och Sprinklerinstallation
Yta:  9900kvm
Uppdragsgivare: YLAB
Byggherre: Höglandets Logistik
Ort: Nässjö
Status:  Färdigställt 2023
Regelverk: SBF 120:8, Lager enligt NFPA – 13
System:  Vattensprinkler
Vattenkälla:  Tank
Antal sprinkler: 1302

Bildkälla: Envato