20-11-02

Maxcon – en del av Inprocon

Sedan början av 2020 är Maxcon en del av Inprocon, en koncern med en tydlig tillväxtstrategi och målet att bli Sveriges ledande aktör inom brandskydd.

I Inprocon ingår Maxcon, Winproj, A-Sprinkler och FireTech – tillsammans erbjuder vi sveriges bästa helhetslösningar inom brandskydd.

På Maxcon fortsätter vi att verka under vårt eget namn och vi drivs fortsatt lokalt, men i och med att vi är en del av Inprocon kan vi nu erbjuda rikstäckande helhetslösningar.

– Vi har tidigare erfarenhet av gemensamma projekt tillsammans med de andra bolagen i koncernen. Samgåendet stärker våra resurser och ger oss möjlighet till ett mer heltäckande erbjudande till marknaden. Tillsammans står vi väl rustade för att möta framtiden, säger Kenneth Askeblad, VD på Maxcon.

Tillsammans har Inprocons bolag 150 medarbetare över hela landet och utför projektering, installation, service, utbildningar och besiktning.