23-09-04

Maxcon stärker sitt team med ny marknadschef

För att möta de behov som finns hos våra kunder gällande tillgänglighet och tekniskt stöd både innan och under projektets gång utökar vi nu vår marknadsorganisation med Ronnie Sundqvist i rollen som marknadschef.

Vi ser en förändring på marknaden där vi får både större och mer komplexa förfrågningar inom sprinklerentreprenad, vilket också bidrar till att våra kunder efterfrågar en annan typ av service och kompetens hos oss som leverantör. För att möta våra kunders behov förstärker vi vår marknadsorganisation med en ny marknadschef, Ronnie Sundqvist.

I marknadsorganisationen samlas både entreprenad, service och kalkyl för att ta ett helhetsgrepp om våra avtal, från anbudsstadie till färdig installation.  


Maxcons marknadsorganisation:

Ronnie Sundqvist, Marknadschef
ronnie.sundqvist@maxcon.se
072-737 70 02

Jan- Ove Karlsson, Kalkyl
jan-ove.karlsson@maxcon.se
072-737 76 84

0wdlLJx7kbZmsPylmP4qRlX5kK0f1KZi4_LKCR3ZZx2dZBiXGPc2m9fo3Fgb3OjrPC8DawdReSiPdStCNunkQ6xcga5Rn3rNItoRV99jF5z7aHMY8NJS3zS4cODHHAK_i5tUEm_-LdpMLBTJCdoingLHiLVDLehP6S3J7HAdYhmh5L_N.jpeg
Malin Hedman, Avtal och LOU
malin.hedman@maxcon.se
072-732 80 57

0wdlLJx7kbZmsPylmP4qRlX5kK0f1KZi4_LKCR3ZZx2dZBiXGPc2m9fo3Fgb3OjrPC8DawdReSiPdStCNunkQ6xcga5Rn37JItkTVtFjF5z7aHMY8NJS3zS4cODHHAK_i5tUEm_-LdpMLBTJCdoingLHiLVDLehP6S3J7HAdYhmh5L_N.jpeg

Mattias Lagerqvist, Teknisk sakkunnig, support i anbud.
mattias.lagerqvist@maxcon.se
070-518 61 11


0wdlLJx7kbZmsPylmP4qRlX5kK0f1KZi4_LKCR3ZZx2dZBiXGPc2m9fo3Fgb3OjrPC8DawdReSiPdStCNunkQ6xcga5emH_JL9gXWNBjF5z7aHMY8NJS3zS4cODHHAK_i5tUEm_-LdpMLBTJCdoingLHiLVDLehP6S3J7HAdYhmh5L_N.jpeg
Kenneth Askeblad, VD, support i anbud.
kenneth.askeblad@maxcon.se
072-732 80 43