23-11-08

Nu en del av VINCI Energies

Inproconkoncernen, i vilken Maxcon ingår, är sedan September 2023 en del av VINCI Energies, en global aktör inom infrastruktur, industri, tjänstesektor och ICT. Gruppen består av 90 000 anställda fördelade över 1900 affärsenheter i 57 länder, som tillsammans arbetar för såväl offentliga som privata uppdragsgivare, genom att distribuera, drifta och optimera energi- och kommunikationsinfrastruktur, industriella anläggningar och byggnationer. Du kan läsa mer om VINCI Energies här.

”Vi är övertygade om att VINCI Energies kommer vara en stark partner för Inprocon och Maxcon. De har både expertis och branschkunskap, möjligheter inom vidareutveckling och finansiell styrka”, säger Kenneth Askeblad, VD Maxcon AB.

Inom Vinci Energies, tillhör Inprocon Fire Protection Solutions som är en europeisk grupp med över 30 företag inom brandskydd och brandsläcksystem.