Logistik 23-03-15

Slutbesiktning på logistikbyggnad i Brunna

På projektet Symmetrivägen i Brunna har samordnad funktionsprovning genomförts inför slutbesiktning. Maxcon har installerat sprinklersystem i hela byggnaden på uppdrag av RO-gruppen.

Det attraktiva logistikläget i Brunna fortsätter att utvecklas genom expansion av obebyggd mark och genom flera stora aktörers etablering i området. Logistikbyggnaden på Symmetrivägen är 6300m² och byggnaden ska certifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM med mål att som lägst nå nivå Excellent.

Bildkälla: Stendörren