23-07-03

Sprinklersystem i träbyggnader

I omställningen till ett mer hållbart byggande blir det allt vanligare att bygga lägenhetshus helt i trä. Men vad gäller egentligen för brandskyddet i ett trähus? Vi har frågat FireTechs brandprojektör Adam Thörn.

Ofta får man höra att brandrisken är större i trähus. Stämmer det?

Nej. Om man Installerar ett sprinklersystem i byggnaden kan man ha både trästommar och träfasader utan att täcka eller klä in dessa i brandsäkert gips. 

Men sprinkler och trä känns som en perfekt kombination för vattenskador?

Jag skulle säga att risken för vattenskador blir mindre. Vid uppkomst av en brand gör sprinklersystemet av med avsevärt mindre mängd vatten än om räddningstjänsten skulle släcka branden. Dels för att branden angrips innan den hinner sprida sig och dels för att sprinklersystemet angriper branden lokalt inne i byggnaden, jämfört med räddningstjänsten som angriper branden utifrån.


Sprinklerhuvudena aktiveras individuellt genom värmepåverkan från branden. Detta gör så att vattenmängden anpassas till brandens storlek. För bostadsbränder släcks eller begränsas de flesta bränder med hjälp av endast ett sprinklerhuvud. För byggnader i allmänhet begränsas de flesta bränder med maximalt 3 sprinklerhuvuden. Generellt kan man säga att egendomsskador till följd av brand är större i byggnader utan sprinklersystem.

Vi tackar Adam för hans svar och er fram emot att vara en del av ett mer hållbart byggande!