Sjukhus 22-03-09

Totalrenovering av Bromma sjukhus

Bromma sjukhus genomgår en omfattande renovering där Maxcon förser fastigheten med sprinkler. Partneringsprojektets stora utmaning är att hålla sjukhuset i drift samtidigt som man bygger om.

Bromma sjukhus byggdes år 1971 och består av totalt åtta stycken våningsplan där de tre nedersta våningarna idag är försedda med sprinkler. Nu renoveras sjukhuset där Vectura fastigheters vision är ett vitaliserat vård-och omsorgshus. En stor del av entreprenaden består i att installera sprinkler på de osprinklade våningsplanen i byggnaden. Våning 5-7 byggs om till vårdboende och på plan 4 och 8 skapas administrativa avdelningar och vårdavdelningar. I de lägre delarna av huset kommer omfattande ombyggnader att ske av bland annat vårdcentral och omklädningsrum. Maxcon kommer också att installera nya tryckhöjningspumpar för att förstärka kapaciteten på vattenkällan. 

En sprinklerprojekteringskonsult har engagerats i detta projekt; Nordiska Brand, som redan har arbetat med systemhandling och tidigare entreprenader. De har en stor kunskap om Bromma Sjukhus och kommer vara en stor tillgång för Maxcon under projekterings-och planeringsfasen av projektet.

Vilka speciella utmaningar finns i projektet?
Eftersom de nedre planen redan är sprinklade handlar en stor del av entreprenaden om ombyggnad av de befintliga systemen. En stor utmaning är att behålla så stora delar som möjligt i drift samtidigt som man bygger om hela eller delar av avdelningarna. I dagsläget vet man inte exakt vilka delar som skall renoveras och byggas om, eller i vilken omfattning detta skall ske. Därav måste vi hela tiden tänka utanför det specifika arbetsområden och behålla en helhetssyn på projektet, säger Mattias Lagerqvist, sakkunnig på Maxcon.

Bildkälla: Vectura fastigheter

Projekt: Bromma sjukhus
Typ: Sjukhus, vårdcentral och vårdboende
Uppdrag:  Sprinklerprojektering och Sprinklerinstallation
Yta: >20.000 kvm
Uppdragsgivare: IPART
Byggherre: Vectura fastigheter AB
Ort: Bromma
Status: Pågående, beräknas klart: 2024
Regelverk: SBF 120:8
System: Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning med nya tryckstegringspumpar