23-01-25

Vi skyddar kyrkorna

Genom att projektera och installera sprinklersystem i historiska byggnader är vi med och bevarar dem för framtiden.

Kyrkor är kulturhistoriskt värdefulla byggnader och de föremål som finns i dem utgör en oersättlig kulturskatt. Då brand är den vanligaste orsaken till skada i kyrkor är det väsentligt att ha ett bra brandskydd för att bevara byggnaderna. Ett sprinklersystem i en kyrka bör utformas så att det i sig inte skadar kyrkans historiska värde. Det kräver finess och särskild hänsyn. Installationen får inte ha för stor påverkan på byggnaden och bör dessutom vara diskret.

Kyrkor är ofta en fristad och en samlingsplats för många människor. Ett sprinklersystem bidrar också till att kyrkans verksamhet kan ske under säkra förhållanden. Maxcon har installerat Sprinklersystem av typen dimsprinkler i bland annat Torö kyrka och Granhults kyrka.