21-03-12

Vi skyddar skolorna

Fler och fler skolor sprinklerskyddas i Sverige i syfte att göra kostnadsbesparingar och möta designkrav, men även till följd av kommunernas nya ambitioner gällande brandskydd.

Att skydda en skola med sprinklersystem innebär att en eventuell brandspridning begränsas eller att den till och med kan bekämpas. Detta gör att fler och fler kommuner har en egen ambition att använda sig av sprinklersystem, även om det inte är ett formellt krav. 

Johan Bergström, brandprojektör på FireTech berättar att installation av ett sprinklersystem även kan innebära många lättnader och kostnadsbesparingar i byggnationen. Utöver det så gör sprinklersystemet att du kan bygga byggnader som annars inte skulle varit möjliga, då det ökar flexibiliteten gällande layout, design och material.

Jesper, projektledare på Maxcon tycker att  det är kul att skolorna som byggs nu ofta är kreativt utformade och i vissa fall har det möjliggjorts av sprinklersystem. – Då känns det så klart extra bra att installera systemet på plats, säger han.

Maxcon har varit med och sprinklerskyddat flera skolor, nu senas Lindbackaskolan i Lindesberg och Märsta centralskola.

Exempel på skolor som Maxcon sprinklerskyddat:  

Kronängsskolan i Vaxholm
Sommarhemsskolan i Uddevalla
Sörbyängsskolan i Örebro
Kunskapsskolan i Katrineholm