21-10-06

Vi välkomnar Mattias Lagerqvist till Maxcon!

Mattias Lagerqvist ritade sina första sprinkler med tusch och translar någon gång i slutet av 80-talet och blev certifierad behörig ingenjör 2002. Nu får vi välkomna honom till Maxcon i rollen som sakkunnig.

Berätta om din nya roll.
Jag blir den som ser till att Maxcon bedriver sin verksamhet enligt SBF120 och att anläggarintygen blir utfärdade på rätt sätt och i rätt tid. I min roll som sakkunnig hoppas jag att min erfarenhet kan bidra till att Maxcon höjer sin kvalitet och kompetens ett snäpp till.

Vad fick dig att välja Maxcon som din nya arbetsplats?
Som konsult har jag under många år jobbat åt Maxcon i olika projekt och sammanhang. Jag har alltid tyckt att Maxcon har varit ett företag som stuckit ut i mängden som seriöst och professionellt. I och med att jag kände att jag skulle få en stor delaktighet och kunde få utrymme att växa i min yrkesroll så var valet enkelt.

Vad är roligast med att arbeta som sakkunnig?
Att få vara med i projekten från början till slut och kunna vara involverad i alla delar och frågeställningar.