medarbetare maxcon

En dag på jobbet

Maxcon är en trygg och utvecklande arbetsgivare. Hos oss arbetar allt från montörer och projektledare till kalkylatorer och ekonomer – alla är specialister inom sitt område och har en viktig roll i verksamheten. Här möter du några av våra medarbetare och får en inblick i hur arbetet på Maxcon kan se ut.

Projektledare

Jesper Ekeroth Maxcon Örebro
Utbildning Högskoleingenjör energi och miljöteknik

Maxcon arbetar mycket i samverkan, hur är det att arbeta i samverkansprojekt?
Det roligaste med att arbeta med dessa projekt är samarbetsviljan mellan yrkesgrupperna. Utmaningarna varierar beroende på projekttyp, men kan handla om att skapa en samordnad tidplan för att få ett bra arbetsflöde under hela byggtiden. Att arbeta i samverkan medför en bra arbetsmiljö där alla strävar mot samma mål

Sprinklermontör/ ledande montör

Simon Berglund Maxcon Örebro
Utbildning Gymnasial utbildning

Vad innebär rollen som lagbas?
Min roll som ledande montör innebär att leda arbetet på plats, gå på möten, se till att allt är i sin ordning och att arbetet går smidigt framåt. Det roligaste med att jobba som sprinklermontör och ledande montör är att jobba i ett team med bra folk som man kommer överens med. Sedan den härliga känslan när man ser stora hallar bli klara och att det inte va allt för mycket problem under tiden.

sprinklermontör maxcon

Sprinklermontör/ ledande montör

Mattias Erlandsson Maxcon Örebro
Utbildning Industriteknisk gymnasieutbildning

Vad är det roligaste med att vara sprinklermontör?
Jag tycker om att jag får ta eget ansvar för att lösa olika problem eller hinder som kommer upp under installationen. Samverkansprojekt är de roligaste att arbeta i, då är det tydligt att alla installationsområden arbetar mot samma mål, det skapar god stämning arbetsplatsen.

Nu är du inte bara montör utan även lagbas. Vad innebär det?
Jag började jobba på Maxcon som montör, men nu är jag också lagbas eller ledande montör. Det innebär att jag är ansvarig för att arbetet blir rätt gjort och färdigt i tid. Dessutom ansvarar jag för att vi har rätt material och för att hålla projektledaren uppdaterad.

Vad är det bästa med att arbeta på Maxcon?
Jag tycker det är ett härligt klimat, vi gör mycket roligt tillsammans utöver arbetet och har en bra gemenskap. Jag känner också att jag har bra stöd från kontoret och att de låter mig ta ansvar och utvecklas, det är viktigt för mig.

Servicemontör

Patrik Flink Maxcon Örebro
Utbildning Industriteknisk gymnasieutbildning

Vad innebär det att vara servicemontör?
Som servicemontör ser arbetsdagarna väldigt olika ut beroende på vad som är inplanerat. Det kan vara allt från flera olika serviceuppdrag, såsom årsservice eller kapacitetsprov, till mindre installationsjobb. Ibland händer även oförutsedda saker som gör att jag behöver åka till en fastighet för att åtgärda ett fel eller liknande.

Vad är det bästa med att vara servicemontör?
Det bästa med mitt jobb är att det är så fritt. Jag är arbetar väldigt självständigt och får ta mycket eget ansvar.

sprinklermontör maxcon