En dag på jobbet

Maxcon är en trygg och utvecklande arbetsgivare. Hos oss arbetar allt från montörer och projektledare till kalkylatorer och ekonomer – alla är specialister inom sitt område och har en viktig roll i verksamheten. Här möter du några av våra medarbetare och får en inblick i hur en dag på Maxcon kan se ut.

Sprinklermontör

Mattias Erlandsson Maxcon Örebro
Utbildning Industriteknisk gymnasieutbildning

Vad är det roligaste med att vara sprinklermontör?
Jag tycker om att jag får ta eget ansvar för att lösa olika problem eller hinder som kommer upp under installationen. Samverkansprojekt är de roligaste att arbeta i, då är det tydligt att alla installationsområden arbetar mot samma mål, det skapar god stämning arbetsplatsen.

Nu är du inte bara montör utan även lagbas. Vad innebär det?
Jag började jobba på Maxcon som montör, men nu är jag lagbas eller ledande montör. Det innebär att jag är ansvarig för att arbetet blir rätt gjort och färdigt i tid. Dessutom ansvarar jag för att vi har rätt material och för att hålla projektledaren uppdaterad.

Vad är det bästa med att arbeta på Maxcon?
Jag tycker det är ett härligt klimat, vi gör mycket roligt tillsammans utöver arbetet och har en bra gemenskap. Jag känner också att jag har bra stöd från kontoret och att de låter mig ta ansvar och utvecklas, det är viktigt för mig.

Servicemontör

Patrik Flink Maxcon Örebro
Utbildning Industriteknisk gymnasieutbildning

Vad innebär det att vara servicemontör?
Som servicemontör ser arbetsdagarna väldigt olika ut beroende på vad som är inplanerat. Det kan vara allt från flera olika serviceuppdrag, såsom årsservice eller kapacitetsprov, till mindre installationsjobb. Ibland händer även oförutsedda saker som gör att jag behöver åka till en fastighet för att åtgärda ett fel eller liknande.

Vad är det bästa med att vara servicemontör?
Det bästa med mitt jobb är att det är så fritt. Jag är arbetar väldigt självständigt och får ta mycket eget ansvar.

Projektledare

Pontus Karlsson Maxcon Stockholm
Utbildning Ingenjör, kandidatexamen inriktning industriell ekonomi.
Ekonom, kandidatexamen inriktning företagsekonomi.

Vad är du ansvarig över som projektledare?
Som projektledare är jag ansvarig från start till avslut, för att få projektet att fungera både ekonomiskt och tidsmässigt. I mitt jobb ingår också att vara ett stöd till montörerna och få dem att trivas.

Hur kan en vanlig dag se ut för dig?
En typisk dag börjar med att jag läser och svarar på mailen. Därefter varierar det, allt från tidsplanering, ekonomiavstämning, beställa material och begära in offerter. Ofta besöker jag byggarbetsplatserna för att stämma av i projektet tillsammans med montörerna.

Vad är roligast med att vara projektledare?
Det roligaste med att vara projektledare är variationen i arbetet.

Vad är det som gör att sprinklerbranschen tilltalar dig?
Det är en spännande bransch med goda framtidsutsikter. Fler byggnader kommer behöva sprinkler i framtiden.

Vad är det bästa med att arbeta på Maxcon?
Jag tycker det märks tydligt att Maxcon hela tiden strävar efter att bli bättre och att växa. Det är en utvecklande miljö arbeta i och kul att vara en del av.