Industri

Block 6 – en världsunik anläggning

Block 6 vid MälarEnergis värmekraftverket i Västerås är en unik anläggning med kapacitet att producera hälften av stadens totala fjärrvärmeförsörjning.

– Gällande brandskyddet i det nya värmekraftverket var Maxcon tvungna att ta flera saker i beaktning. Dels innehåller den stora mängden avfall mycket brandfarligt material och dels så uppnår delar av anläggningen en temperatur på 470 ℃ när den är driftsatt.

– Brandskyddet måste reagera väldigt fort för att inte riskera övertändning, fortsätter Bengt. Något vi löste genom att använda ett skumsystem med IR- detektering, det vill säga, infraröda kameror som kan upptäcka en värmeutveckling i ett mycket tidigt skede.
I projektet ingick Maxcon i en installationsgrupp med parterna TKI Teknikinstallationer som ansvarade för VVS och Ventilation samt Sallén Elektriska AB.

Projekt: Block 6, MälarEnergi
Typ: Kraftvärmeverk
Uppdrag: Totalentreprenad – projektering och installation av sprinklersystem
Yta: 20 000 kvm
Uppdragsgivare: Mälarenergi
Byggherre: Mälarenergi
Ort: Västerås
Status: Klart 2017
Regelverk: NFPA
System: Vattensprinkler och skumsprinkler.
Vattenkälla: Sprinklervattenbassäng med 2 st tryckstegringspumpar för sprinklersystemet och 2 st pumpar för skumsprinklersystemen.
Antal sprinkler: 3 150
Antal skumkanoner: 12