Sjukhus 23-05-25

Bromma sjukhus

Maxcon utför sprinklerprojektering- och installation i Bromma sjukhus.

Vecturas vision för Bromma Sjukhus är ett vitaliserat vård- och omsorgshus. Byggnaden skall omvandlas från en sluten vårdbyggnad till en plats för naturliga möten mellan människor men också vara en möjlighet för äldre Bromma- och västerortsbor att bo kvar i sin närmiljö. Det ska vara en trygg boendemiljö med hög kvalité i närhet till god vård och omsorg. 

Eftersom ombyggnadsprojektet pågår inom Bromma sjukhus där verksamheten fortfarande är igång måste sprinklersystemet vara i drift i allra största mån. Det här har medfört att vi fått göra många temporära bortkopplingar för att hålla lokalerna i drift.

På Maxcon har vi mycket erfarenhet och god kunskap av att installera sprinklersystem på sjukhus. Ett sjukhus brandskyddas med hänsyn till att  många personer som befinner sig i byggnaden inte kan evakuera på egen hand. Ett sprinklersystem ökar därmed möjligheten för att personalen och räddningstjänsten ska hinna säkerställa allas trygghet i det fall en brand uppstår. 

Projekt: Bromma Sjukhus
Typ: Om- och tillbyggnad 
Uppdrag:  Sprinklerprojektering och Sprinklerinstallation
Yta: 17000 kvm
Uppdragsgivare: Rörinstallationer i Karlstad AB
Byggherre:  Vectura Fastigheter AB
Ort: Bromma
Status: Pågående, beräknas Klart 2024
Regelverk: SBF 120:8
System:  Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning
Antal sprinkler: 2500