Sjukhus

Sprinklerinstallation i H- Huset

Maxcon utför sprinklerinstallationen i H-huset, som är Örebro univeristetssjukhus nya högspecialisthus och är anpassat till avancerad teknisk utrustning och arbetsmetoder. 

Byggnationen av H-huset är det största och mest komplexa byggnationsprojektet i Region Örebro under modern tid. Projektet drivs i samverkansform och involverar många aktörer, dels från byggprojektet men även aktörer från verksamheten, då är det viktigt att det pågående arbetet så väl som slutprodukten, anpassas till sjukvårdsverksamhetens specifika behov. 

Maxcons arbete omfattar sprinklerinstallation i H-huset, den nya akutmottagningen samt ombyggnation av den gamla akutmottagningen.  

Malin Hedman, projektledare, berättar att Maxcon har mycket erfarenhet av installation på just sjukhus. –  Vi har väl utarbetade rutiner för att utföra projektet i samråd med övriga aktörer och sjukhusverksamheten. H- huset är ett väldigt stort och komplext bygge, men trots det har arbetsprocessen varit smidig, vilket till stor del beror på att samarbetet mellan de olika projektgrupperna fungerat så bra.  

Projekt: H- huset
Typ: Sjukhus
Uppdrag: Sprinklerinstallation
Yta: 35 500
Uppdragsgivare: NCC
Byggherre: Region Örebro län
Ort: Stockholm
Status: Klart 2022
Regelverk: SBF 120:7
System: våtrör och preactionsystem
Vattenkälla: Tank
Antal sprinkler: 5750 st

Läs mer om hur Maxcon arbetar med sprinklerinstallation på sjukhus