Sporthallar

Idrottshuset i Örebro

Maxcon fick uppdraget att utföra sprinklerentreprenaden i Idrottshusets nya bollhall och lokaler för handel i Örebro. 

Idrottshallen renoverades till en modern hall med skjutbara läktare och möjlighet att dela upp i två separata delar. I gatuplan byggdes det även till utrymme för butiker. 

Vår uppdragsgivare var Peab Sverige AB och sprinklerentreprenaden avsåg samtliga ytor i den nya delen av byggnaden. Systemet projekterades och installerades enligt SBF 120:7 och är ett våtrörssystem som är kopplat till kommunal vattenledning.