Sjukhus

Södersjukhuset

Maxcon fick förtroendet att projektera och installera sprinklersystem i de båda huskroppar som utgör utbyggnationen av Södersjukhuset. 

Projektet, som omfattade totalt 30 000 kvm, utfördes i en samverkansentreprenad med NCC och Locum och vi hade ett nära samarbete med installationsföretagen: Rörgruppen, Gunnar Karlsen och Omegi.

Projekt: Södersjukhuset
Typ: Sjukhus
Uppdrag: Sprinklerinstallation och sprinklerprojektering
Yta: 30 000 kvm
Uppdragsgivare: NCC
Byggherre: Locum
Ort: Stockholm
Status: Klart 2018
Regelverk: SPF 120:7
System: Våtrör samt torrör
Vattenkälla: Kommunal vattenledning

Läs mer om hur Maxcon arbetar med sprinklerinstallation på sjukhus