Logistik 21-09-27

Sprinklerinstallation Adaptern 1

Maxcon installerar och projekterar sprinklersystem i Apotek Hjärtats nya lokal Adaptern 1.

Adaptern är en äldre logistikanläggning på 12 000 kvadrat som nu renoveras och byggs om till ett nytt modernt lager och kontorslokaler. Det är Catena som äger lokalen och Apotek Hjärtat blir hyresgäst.

Detta är ett av flera projekt Maxcon gör tillsammans med Catena, vilket vi ser väldigt positivt på. Vi är rutinerade när det gäller projektering och installation i logistikanläggningar och det är så klart kul att ha ett bredare samarbete tillsammans med en fastighetsägare i branschen.  Berättar Niklas Magnusson, projektledare.

Niklas berättar även att projektet har en relativt kort tidsplan. Han menar att detta kommer innebära mycket fokus på samordning med övriga installatörer på plats för att alla ska få upp sina installationer på ett smidigt sätt och i rätt tid. Det innebär också mycket planering för vår egen installation. För att tidsplaneringen ska fungera är tanken att vi ska starta med sprinklercentralen medan rivningsarbetet i fastigheten fortfarande pågår, och sedan installera själva systemet efter det.

Installation av sprinklersystemet startar i slutet av 2021 och beräknas vara klart i mitten av 2022.

Projekt: Adaptern 1
Typ: Logistikanläggning och kontor
Uppdrag:  Sprinklerprojektering och Sprinklerinstallation
Yta: 12000 kvm
Uppdragsgivare: Catena
Byggherre:  Catena
Ort: Stockholm
Regelverk: SBF 120:8
System:  Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning Tank 600 m3  Pumpar
Antal sprinkler: ca 3070
Status: Installation startar 21-12 beräknas Klart 22-06