Logistik 21-08-09

Sprinklerinstallation åt Catena och Ylab i nya Lagerlokaler

Maxcon fick förtroendet att både projektera och installera sprinklersystemet i Höglands Logistiks nya lagerlokal i Nässjö.

Catena har utökat Höglands logistiks befintliga lokaler i Nässjö med 6000 kvadratmeter lageryta av typ pallställage. Maxcon har sprinkler skyddat de nya lokalerna med ESFR-sprinkler, även kallade lagersprinkler, som är speciellt framtagna för att skydda den här typen av lager då de löses ut snabbt och levererar mycket vatten.

Maxcon fick uppdraget av Ylab, som var huvudentreprenör i projektet och totalt installerade vi 700 sprinklerhuvuden. Projektet blev klart i maj 2021.

Vi tackar Ylab, Catena och Höglands Logistik för förtroendet.