Maxcon Sprinklersytem

Service och serviceavtal för Sprinklersystem

Ett sprinklersystem måste underhållas på ett korrekt sätt och även kunna anpassas vid framtida förändringar i fastigheten. Maxcon erbjuder serviceavtal, vilket ger er en garanti på att er sprinkleranläggning alltid är pålitlig och fungerar. Vi erbjuder även mindre installationer vid ombyggnation samt underhåll av befintliga sprinkleranläggningar.

Vi utför

  • Om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar
  • Systematiskt underhåll och funktionsprov
  • Uppdatering av dokumentation
  • Kapacitetsprov
  • Utredningar inför förändringar av lokal eller verksamhet

Vill du veta mer om service & underhåll

per.alverblad@maxcon.se
072-732 80 40

Utbildning av anläggningsskötare

För att säkerställa ett tryggt och fungerande sprinklersystem krävs att anläggningsskötare utför regelbundna kontroller.

Vi utbildar anläggningsskötare i hur de ska hantera anläggningen via kontinuerlig översyn och prover. Utbildningen kan både ske för befintlig personal före driftsättning av systemet och för ny personal när systemet är i drift.

Vill du veta mer om utbildning

Kontakta Malin Hedman
per.alverblad@maxcon.se
072-732 80 40