Logistik 22-02-04

4000 nya sprinkler i Elons lagerlokaler

Maxcon möter stora utmaningar när Elons centrallager ska utrustas med sprinkler, samtidigt som verksamheten pågår som vanligt. Här är samarbete nyckeln till framgång!

Vi har fått uppdraget att installera sprinkler i de befintliga, äldsta delarna av Elons centrallager i Örebro. Lagret uppfördes i början av 2000-talet, och då helt utan sprinkler. År 2014 gjorde Elon en tillbyggnad som Maxcon installerade sprinkler i där man även byggde tank- och pumpanläggning. Men den ursprungliga byggnaden lämnades fortfarande osprinklad – tills idag.

Det här projektet görs i samverkansform, det vill säga att Maxcon öppet redovisar alla nedlagda kostnader mot kunden. På det har Maxcon ett arvode som påverkas av hur smidigt och effektivt montaget fortlöper. Genom detta arbetssätt kan både kunden och vi sträva mot ett gemensamt mål där samarbete är nyckeln för framgång.

Vilka speciella utmaningar finns i projektet?
För projekteringens del finns det vissa svårigheter att anpassa sprinklernas lägen med de förutsättningarna som finns i en befintlig byggnad. Vi jobbar vanligtvis med nybyggnation när det gäller lager och då har man möjlighet att påverka lägen på övriga installationer. Det har vi inte nu.

När det gäller själva installationen ligger den stora utmaningen att ta sig fram i ett lager som är fullt av paketerade kylskåp, tvättmaskiner och spisar. Dessutom pågår lagrets verksamhet som vanligt vilket betyder att det är fullt av truckar som far omkring för att hämta och lämna gods som passerar, säger Mattias Lagerqvist.

Hur löstes dessa?
Vi har en bra kommunikation med Elons personal med avstämnings- och planeringsmöten varje dag. Dessutom har Elon avsatt personal som hela tiden jobbar med att flytta gods där sprinklerrören skall monteras samt ställa tillbaka gods när Maxcons arbete är klart i den delen, säger Mattias Lagerqvist.

Vi tackar Elon för förtroendet och ett hittills fint samarbete!

Projekt: Elon
Typ: Lager
Uppdrag:  Sprinklerprojektering och Sprinklerinstallation
Yta: 30 000 kvm
Uppdragsgivare: Bäcklunda fastigheter AB
Byggherre:  Elon Sverige AB
Ort: Örebro
Status: Pågående, beräknas klart: Midsommar 2022
Regelverk: SBF 120:8
System: Vattensprinkler
Vattenkälla: Befintlig bassäng och pumpanläggning
Antal sprinkler: 4000 st