Vi är experter på sprinkler

Maxcon projekterar och installerar sprinklersystem i alla typer av byggnader och verksamheter – allt från komplexa och stora entreprenader till mindre omfattande anläggningar. Vi har erfarenhet, kompetens och kapacitet för att erbjuda helhetslösningar där vi även servar anläggningen och utbildar personalen.

Vi erbjuder

 • Projektering och dokumentation
 • Total- och utförandeentreprenader
 • Om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar
 • Systematiskt underhåll och funktionsprov
 • Serviceavtal
 • Uppdatering av dokumentation

Sprinklerentreprenader

Maxcon projekterar och installerar sprinklersystem i alla typer av byggnader och verksamheter, allt från komplexa och stora entreprenader till mindre omfattande anläggningar.

I en sprinklerentreprenad står Maxcon för både projektering och installation av sprinklersystemet.
I varje projekt anpassar vi sprinklersystemet efter de omständigheter som finns i er lokal och utför arbetet enligt de krav som gäller utifrån era regelverk.

Genom lång erfarenhet av större totalentreprenader har Maxcon skapat bra inarbetade rutiner för samarbetet mellan projektör, projektledare, montör och beställare. Det skapar en trygghet och effektivitet inom projektet, så väl som en anpassad och säker sprinklerinstallation.

Se våra entreprenadprojekt

Vill du veta mer om sprinklerentreprenader

Kontakta Kenneth Askeblad
kenneth.askeblad@maxcon.se
072-732 00 28
eller
Malin Hedman
malin.hedman@maxcon.se
072-732 80 57

Sprinklerservice

Ett sprinklersystem måste underhållas på ett korrekt sätt och även kunna anpassas vid framtida förändringar i fastigheten. Maxcon erbjuder serviceavtal, vilket ger er en garanti på att er sprinkleranläggning alltid är pålitlig och fungerar. Vi erbjuder även mindre installationer vid ombyggnation samt underhåll av befintliga sprinkleranläggningar.

Vi utför

 • Om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar
 • Systematiskt underhåll och funktionsprov
 • Uppdatering av dokumentation
 • Kapacitetsprov
 • Utredningar inför förändringar av lokal eller verksamhet

Se våra serviceprojekt

Vill du veta mer om service & underhåll

Kontakta Malin Hedman
malin.hedman@maxcon.se
072-732 80 57

Utbildning av anläggningsskötare

För att säkerställa ett tryggt och fungerande sprinklersystem krävs att anläggningsskötare utför regelbundna kontroller.

Vi utbildar anläggningsskötare i hur de ska hantera anläggningen via kontinuerlig översyn och prover. Utbildningen kan både ske för befintlig personal före driftsättning av systemet och för ny personal när systemet är i drift.

Vill du veta mer om utbildning

Kontakta Malin Hedman
malin.hedman@maxcon.se
072-732 80 57