Om Maxcon

En trygg partner

Maxcon levererar säkra och hållbara sprinklersystem. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom sprinklerentreprenad, sprinkler-service och utbildning. Kort sagt– vi är en trygg partner som levererar hög kvalité utan krångel.

Maxcon arbetar i både små och stora entreprenader. Vi har erfarenhet, kompetens och kapacitet att erbjuda helhetslösningar, där vi är med i projektet från början till slut. Vår målsättning är att bygga långvariga relationer med våra uppdragsgivare, där vi förvaltar och utvecklar sprinklersystemet utifrån fastighetens behov.

“Maxcon har stor erfarenhet som totalentreprenör och som en del av samverkansentreprenader. För oss är det alltid viktigt att tillgodose de förväntningar som finns i projektet – hela vägen från ekonomi och resultat till hållbar utveckling. Därför förespråkar vi ett nära, öppet och engagerat samarbete med våra uppdragsgivare, oavsett vilken roll vi har i projektet.” Kenneth Askeblad, VD Maxcon.

Vår affärsidé Maxcon erbjuder effektiva sprinklersystem för den svenska marknaden. Vi utför installation och service i stora som små projekt.

Vår mission En tryggare värld

Vi är en del av Inprocon som har målet att bli Sveriges ledande aktör inom brandskydd.

Vision

Bäst i Sverige på sprinklersystem

Vår värdegrund

Öppna

Vi är öppna, ärliga och gillar att samarbeta. Vi är en lärande organisation som gärna sprider vår kunskap både internt och externt. Vi delar med oss!

Pålitliga

Vi har stor yrkesskicklighet och uppträder alltid med god affärsetik. Vi har god planering och levererar med hög kvalitet. Vi håller vad vi lovar!

Offensiva

Engagemang och nyfikenhet driver oss. Vi strävar ständigt efter att bli bättre och ligger i framkant vad gäller hållbarhet, teknik och innovativa lösningar. Vi tar tag i saker!