Maxcon Sprinklersytem

Sprinklerentreprenader

I en sprinklerentreprenad står Maxcon för både projektering och installation av sprinklersystemet. I varje projekt anpassar vi sprinklersystemet efter de omständigheter som finns i er fastighet och utför arbetet enligt kraven i gällande regelverk.

Genom lång erfarenhet av större totalentreprenader har Maxcon inarbetade rutiner för samarbetet mellan projektör, projektledare, montör och beställare. Det skapar en trygghet och effektivitet inom projektet, så väl som en anpassad och säker sprinklerinstallation.

Vi erbjuder:

  • Projektering och dokumentation
  • Total- och utförandeentreprenader
  • Om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar

Se våra referensprojekt

Vill du veta mer om sprinklerentreprenader

Kontakta Kenneth Askeblad
kenneth.askeblad@maxcon.se
072-732 00 28
eller
Johan Hellsing
johan.hellsing@maxcon.se
072-732 80 57