Skola

Kronängsskolan i Vaxholm

Hösten 2017 invigdes Kronängsskolan med plats för 500 elever i årskurs 7-9. Byggnaden på 6 800 kvm rymmer även kulturskolan med aula och scen. Byggnaden projekterades för att uppfylla Miljöbyggnad Guld.

Kronängsskolan ingår i Campus Vaxholm, en attraktiv miljö med grundskola, fritidsaktiviteter, kulturskola och samlingsplats/scen i anslutning till en befintlig sporthall. En viktig del i arbetet med Campus Vaxholm var dialogen med lärare, elever, föräldrar och beslutsfattare vilket skedde på ett bra sätt i form av workshops.

Projekt: Kronängsskolan
Typ: Skola
Uppdrag: Sprinklerinstallation
Yta: 6 800 kvm
Uppdragsgivare: Erlandssons Bygg AB
Byggherre: Vaxholms kommun
Ort: Vaxholm
Status: Klart 2017
Regelverk: SPF 120:7
System: Våtrör samt torrör
Vattenkälla: Kommunal vattenledning
Antal sprinkler: 900 st