Infrasturktur

Norsborgsdepån

Maxcon sprinklerskyddar Norsborgsdepån på Röda linjen i Stockholms tunnelbana. Depån ligger 18 till 37 meter under marken och ska användas för att serva och tvätta de nya tunnelbanetågen. 

Maxcons hade totalentreprenaden för sprinkleranläggningen i projektet som utfördes i samverkan mellan installatörer, NCC och SL. I projektet hade vi samarbetsavtal med installatörerna Midroc Electro AB, Rörguppen AB, samt Gunnar Karlsen AB för att kunna leverera hela installationspaketet. 

Projekt: Norsborgsdepån
Typ: Tunnelbanedepå
Uppdrag: Totalentreprenad
Uppdragsgivare: NCC
Byggherre: SL
Ort: Stockholm
Status: Klart 2018
Regelverk: SBF 120:7
System: Våt- och torrör
Vattenkälla: Bassäng
Antal sprinkler: 3 299 st