Logistik 21-08-16

Sprinklerinstallation i Morgongåva -Catenas nya Logistikanläggning

Catena utökar sitt fastighetsbestånd i Morgongåva med en 38 000 kvadratmeter stor logistikanläggning. Maxcon har fått i uppdrag att både projektera och installera sprinklersystemet i den nya anläggningen.

Projektet i Morgongåva utförs enligt miljöbyggnad silver och har stort fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

Det är byggentreprenören YLAB som är beställare, med vilka vi har ett gott samarbete med sedan tidigare. Morgongåva är ett av flera projekt vi gör tillsammans med Ylab och vi hoppas att vi får ett fortsatt förtroende i framtiden.