Hotell

Urban Escape

Clarion Hotels lokaler på Urban Escape byggdes i ett samverkansprojektet tillsammans med NCC, där Maxcon ansvarade för sprinklerinstallationen. 

Projekt avsåg en om- och tillbyggnad av Gallerian i Stockholm city på totalt 27 000 kvadratmeter. Bengt Kellgren som var projektledare för Urban Escape berättar att i och med att byggnaden ligger så centralt och vi hade många större leveranser, så innebar projektet en hel del logistikarbete för att arbetet skulle flyta på så smidigt som möjligt. 

Projekt: Urban Escape
Typ: Hotell
Uppdrag: Sprinklerinstallation
Yta: 27 000
Uppdragsgivare: Skanska
Byggherre: AMF Fastigheter
Ort: Stockholm
Status: Klart 2019
Regelverk: Våtrör
System: Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning
Antal sprinkler: 1 439 st