21-01-27

Vi skyddar sjukvården

Maxcon har varit med och sprinklerskyddat hela fjorton av Sveriges sjukhus, vilket vi är både glada och stolta över.

Ett sjukhus brandskyddas med hänsyn till att  många personer som befinner sig i byggnaden inte kan evakuera på egen hand. Ett sprinklersystem ökar därmed möjligheten för att personalen och räddningstjänsten ska hinna säkerställa allas trygghet i det fall en brand uppstår. 

På maxcon har vi lång erfarenhet av att installera sprinklersystem på sjukhus, det är en installation som skiljer sig mot andra, speciellt om sjukhuset är i full drift.  

Malin Hedman har bland annat varit projektledare för ombyggnationen av Mälarsjukhuset. Hon berättar att sjukhus tar mer tid att utföra eftersom det ofta är fler omständigheter att ta hänsyn till i alla led.  Det är väldigt mycket folk i rörelse och vi måste hela tiden se till att vi lämnar fria vägar där vi arbetar.  Men eftersom vi på Maxcon arbetat mycket i befintliga sjukhus i som är i full drift, på allt från administrativa områden till IVA avdelningar, har vi fått bra förståelse för hur verksamheten fungerar och hur vi kan utföra installationer utan att påverka vården.

Exempel på sjukhus som Maxcon sprinklerskyddat:  

Örebro universitetssjukhus
Södersjukhuset
Bromma sjukhus
Mälarsjukhuset
Astrid Lindgrens sjukhus
St. Görans sjukhus
Västmanlands sjukhus
Huddinge sjukhus
Danderyds sjukhus
Karolinska sjukhuset
Kullbergska
Universitetssjukhuset Linköping
Ersta Sjukhus
Stockholms sjukhem